Om Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er et landsforbund, som omfatter redningsberedskabets frivillige personel, personlige medlemmer samt tilsluttede organisationer, virksomheder og institutioner.

 

Beredskabsforbundet blev stiftet den 8. juni 1934 under navnet Dansk Luftværnsforening. l forbindelse med den første civilforsvarslov i 1949 skiftede luftværnsforeningen navn til Civilforsvars-Forbundet.

 

1. september 1993 blev navnet ændret til Beredskabs-Forbundet – efter indførelsen af Beredskabsloven af 23. december 1992. Senere blev bindestregen fjernet, så organisationen nu hedder Beredskabsforbundet.

 

Beredskabsforbundet er organiseret i et landsforbund omfattende fem regionsforbund og 75 kredse, der dækker 85 ud af landets 98 kommuner.

 

Beredskabsforbundets midler tilvejebringes dels gennem tilskud fra det offentlige (finansloven) dels gennem indtægtsdækket virksomhed og medlemskontingenter.

 

Medlemskontingent betales af personlige medlemmer, herunder organisationer, virksomheder og institutioner.